Nieuws

We zoeken mensen met vernieuwende ideeën op het gebied van verwerking, lotgenotencontact, samenwerking, organisatie en fondsenwerving.

We gaan onze werkzaamheden uitbreiden. Binnenkort komt er meer informatie over, op de vernieuwde website.

Wil je nu al meer weten over wat je allemaal kunt gaan doen, heb je ideeën of vragen, stuur dan gerust een mailtje of bel ons.

Geef een reactie