ANBI

logonieuwplat

De Niki Stichting heeft de ANBI status gekregen. We zijn er natuurlijk heel blij mee.

Het doel van de Niki Stichting is als volgt beschreven in de statuten:
– het ondersteunen van slachtoffers van seksueel misbruik alsmede het geven van voorlichting hierover; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
– de stichting ontwikkelt en voert trainingen en begeleidingsvormen uit die slachtoffers helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en de verwerking van het seksueel misbruik.
– de stichting ondersteunt andere organisaties en personen die ook tot doel hebben dat zij slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunen in hun ontwikkeling en verwerking, zowel financieel als door het geven van informatie en/of persoonlijke hulp.

Hoe we de ideale toekomst zien (visie):
– mensen die seksueel misbruikt zijn kunnen daadwerkelijk helen!
Dit in tegenstelling tot de huidige benadering van het eeuwige slachtofferschap (“je zult er mee moeten leren leven”), en gestimuleerd door voorbeeldrollen van mensen (voormalige slachtoffers) die, na hard (ver)werken, het geluk daadwerkelijk hebben gevonden,
– openheid over seksueel misbruik, en het serieus omgaan met slachtoffers van seksueel misbruik
– slachtoffers en hulpverleners (van politie tot medici en therapeuten) hebben meer kennis over het hoe en waarom van het gedrag van seksueel misbruikte mensen, en leren gedragspatronen en -symptomen herkennen.
– er is een netwerk van stichtingen en andere instanties die, waar nodig, naar elkaar door verwijzen en samenwerken

Hoe we de ideale toekomst willen bereiken (missie):
– het geven van trainingen en workshops die ondersteunen in het verwerkingsproces
– trainingenaanbod en andere activiteiten uitbreiden
– voorlichting geven en bekendheid vergroten
– samenwerkingsverbanden aangaan met andere stichtingen, therapeuten, instanties en instellingen.
– netwerkbijeenkomsten, lotgenotendagen en symposia bezoeken en gebruik maken van sociale media

De stichting is het afgelopen jaar bezig geweest met het ontwikkelen van twee trainingen en zal dit de komende tijd voortzetten en de trainingen gaan geven aan slachtoffers van seksueel misbruik.

Alle vrijwilligers ontvangen reiskostenvergoeding op basis van afgelegde kilometers.
De trainsters ontvangen ieder, voor zover ze dat wensen, een blijk van waardering van € 20 per trainingssessie.
Verder worden er geen vergoedingen gegeven.

Oprichtingsdatum: 18 maart 2014
Kamer van Koophandel: 60363908 (inschrijvingsnummer in het handelsregister)
RSIN: 853876769 (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Website: www.nikistichting.nl

IBAN: NL49 INGB 0006 5128 82

 

 

Geef een reactie